Pengajuan Judul: s.id/judulFEBI

Pendaftaran Seminar Proposal: s.id/sempropFEBI

Pendaftaran Ujian Komprehensif: s.id/kompreFEBI

Pendaftaran Ujian Munaqasyah: s.id/munaqasyahFEBI

Baca Juga :  Pemberitahuan Pelaksanaan Wisuda